Uslugi

Co to jest podział nieruchomości?

Podziałem nieruchomości nazywamy nic innego jak wydzielenie z działki pierwotnej nowych działek ewidencyjnych oraz nadanie im nowych numerów i powierzchni. Podział dokonywany jest w oparciu o Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego, a w przypadku jego braku o Decyzję o Warunkach Zabudowy wydane dla danej działki przez odpowiedni miejscowo Urząd Miasta/Gminy.
Czynności podziału nieruchomości dokonuje się najczęściej celem przeniesienia prawa własności, zniesienia współwłasności czy też przygotowania nowej inwestycji. Podziału dokonuje się przeważnie na wniosek właściciela bądź w przypadku współwłasności, wszystkich współwłaścicieli nieruchomości.

Jak wygląda procedura podziału nieruchomości?

Do rozpoczęcia procedury podziału nieruchomości potrzebujemy od jej właściciela jedynie informacji takiej jak numer działki ewidencyjnej oraz gdzie dana działka jest położona. Po uzyskaniu tych informacji oraz przyjęciu zlecenia zgłaszamy pracę w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz pozyskujemy wszelkie materiały niezbędne do wykonania podziału.

Projektowanie podziału zawsze rozpoczynamy od indywidualnej rozmowy z klientem w naszym biurze. Przedmiotem rozmowy są oczekiwania klienta jak dany podział ma wyglądać oraz sprawdzenie przez Nas czy dany podział jest możliwy w dany sposób do wykonania pod względem prawnym. Sprawdzamy m.in. zapisy w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego, a w przypadku jego braku zapisów w Decyzji o Warunkach Zabudowy.

Klient zostaje poinformowany o istniejących możliwościach podziału uwzględniając zapisy MPZP czy też DWZ.

W przypadku braku możliwości dokonania podziału zgodnie z ww. zapisami aby wyjść naprzeciw klientowi szukamy możliwości jakie daje Nam ustawodawca i korzystamy z wyjątków do ustawy.

Kolejnym etapem jest dokonanie niezbędnych obliczeń odtwarzających przebieg granic działki oraz przeprowadzenie wywiadu terenowego pod względem istniejących znaków granicznych jak również osnowy geodezyjnej zachowanej z czasów zakładania ewidencji gruntów. Po tak przygotowanym opracowaniu możemy wyznaczyć datę przeprowadzenia czynności geodezyjnych na gruncie oraz zawiadomić o nich pisemnie strony postępowania podziałowego (właściciela dzielonej działki oraz właścicieli działek sąsiednich).

Podczas czynności geodezyjnych na gruncie geodeta wyznacza i markuje palikiem geodezyjnym obliczone przez Nas wcześniej punkty graniczne oraz spisuje odpowiednie protokoły z obecnymi stronami postępowania. W wyniku tych czynności zainteresowane strony mają okazję zobaczyć w terenie przebieg granic swoich nieruchomości.
Następnie zostaje opracowana mapa z projektem podziału wraz z operatem technicznym zawierającym kompletne obliczenia, szkice oraz materiały źródłowe dotyczące przedmiotowej nieruchomości. Cała dokumentacja zostaje przekazana do kontroli w ODGiK.

Po pozytywnej kontroli wykupujemy uwierzytelnioną mapę z projektem podziału i przygotowujemy niezbędną dokumentację do wniosku o podział nieruchomości, przeprowadzając klienta przez wszystkie etapy procedury podziału nieruchomości.
Po całej procedurze klient ma przygotowaną kompletną dokumentację geodezyjną wymaganą u Notariusza celem przeniesienia własności.

Uwaga:
Dbając o wysoki standard Naszych usług oraz zadowolenie klientów, jako usługa dodatkowa (a u Nas w cenie podziału) oferujemy klientowi stabilizację granic nowo wydzielonych działek granicznikami betonowymi, tak aby klient oprócz dokumentacji otrzymał również wiedzę gdzie w terenie przebiegają granice Jego nowych działek ewidencyjnych.

 

Co otrzymuje zleceniodawca?

Zleceniodawca otrzymuję uwierzytelnioną mapę z projektem podziału i przygotowany kompletny wniosek o podział nieruchomości, który należy złożyć do właściwego urzędu celem wydania decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości.
Pomoc w kwestii dokończenia formalności związanych z poświadczeniem map podziałowych i wprowadzeniem zmian do ewidencji gruntów i budynków.
Po uprawomocnieniu się decyzji (14 dni od daty dostarczenia decyzji) dokonujemy stabilizacji punktów granicznych nowo wydzielonych działek ewidencyjnych za pomocą betonowych graniczników.

Ile trwa wykonanie podziału?

W zależności od danych którymi dysponuje ewidencja gruntów dotyczących przedmiotowej działki, od tego czy działka posiada Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego czy też należy wystąpić o Decyzję o Warunkach Zabudowy, ze względu na obłożenie pracy w Naszym Biurze jak i kontroli w ODGK (w zależności od Ośrodka kontrola operatów trwa od 2 tygodni do 2 miesięcy) oraz ze względu na długą procedurę podziałową i przestrzeganie terminów zawiadomień oraz terminów ustawowych wszelkie czynności dotyczące podziału nieruchomości trwają minimum 4-6 miesięcy, choć jest to uzależnione od wielu czynników i może się wydłużyć niezależnie od naszych założeń.

Opinie naszych klientów

Dążymy do tego aby stale podnosić jakość naszych usług

Chciałbyś wyrazić swoją opinię na temat współpracy z nami? Prześlij do nas wiadomość na adres geodetadaleszyce@gmail.com

Profesjonalne podejscie do klienta .... Szybka sprawna i rzetelna obsługa ... Polecam ...

Grzegorz Walczak - Huta Nowa gm. Bieliny

Firma godna polecenia. Usługa wykonana bardzo profesjonalnie. Skrupulatne trzymanie się ustalonych terminów. Dobry kontakt. Precyzyjne wyznaczenie punktów w terenie.

Piotr Kosela - Cisów gm. Daleszyce

Pełen profesjonalizm, rzetelność i zaangażowanie. Firma godna polecenia.

Karolina Borek - Daleszyce

Solidna firma dokładna i terminowa, dobry kontakt z klientem :) Polecam.

Damian Biernacki - Psary Podłazy gm.Bodzentyn

Polecam! Bardzo profesjonalna i przyjazna obsługa. Wszystko zgodnie z ustaleniami.

Dariusz Wołczyk - Brzechów gm. Daleszyce

Jestem bardzo zadowolony z usług, pełny profesjonalizm i kultura. Serdecznie polecam.

pseudonim grzybek - Danków gm. Daleszyce

Dziękuję za profesjonalną pomoc z odnalezieniu błędu w poprzednim 10 letnim pomiarze i wytyczeniu działki. Dziękuję za doradztwo w zakresie papierologi. Z 100% pewnością polecam każdemu tą firmę, kto nie chce się martwić o dokładność i fachowość pomiarów. 

Mateusz Kowalik - Suków gm. Daleszyce

Jestem bardzo zadowolony z usługi geodezyjnej wykonanej przez Państwa Borek. Poprosiłem o pomiary w lipcu 2019. Pomiary rzeczywiste w terenie odbyly sie 20.09.19r. z udziałem stron. Decyzje o przyjeciu operatu geodezyjnego otrzymałem ze Starostwa Skarżysko Kam.17.10.19r. Prace wykonane rzetelnie, bardzo dokładnie, polecam. Nigdy nie monitowałem zawsze Pani Sylwia informowała mnie o kolejnych etapach czynności geodezyjnych. 

Marek Drapala - Występa gm. Łączna

Serdecznie polecam,pełen profesjonalizm i kompleksowość. Doprowadzenie sprawy do końca. Jestem bardzo zadowolona z pracy Państwa Geodetów,dlatego ich polecam. ;)) Dodatkowy plus,to że mogę zawsze dzwonić i pytać ;) i zawsze uzyskam pomoc :)

Klaudia Stępnik Kuśmierz - Daleszyce

Skontaktuj się z nami

masz pytania? zadzwoń do nas
Point
GEODEZJA Karol BOREK
Brzechów 56A
26-021 Daleszyce k/miasta Kielce
NIP 657-259-28-55
geodetadaleszyce@gmail.com
zobacz na mapie jak do nas dojechać

See